Program pridobivanja digitalnih kompetenc za otroke s posebnimi potrebami


Seznam srečanj in vsebina:

 1. srečanje – 11.3.2024
 2. srečanje – 18.3.2024
 3. srečanje – 19.3.2024
 4. srečanje – 25.3.2024
 5. srečanje – 26.3.2024
 6. srečanje – 2.4.2024
 7. srečanje – 8.4.2024
 8. srečanje – 9.4.2024
 9. srečanje – 15.4.2024
 10. srečanje – 16.4.2024
 11. srečanje – 22.4.2024

Vsebina

Vsebina Delavnica za učence programa PP in NIS, kjer bodo udeleženci pridobili osnovne digitalne kompetence in s tem pridobili nove spretnosti in znanja, predvsem pa oblikovali svojo samopodobo.

Delavnica je brezplačna in zajema 22 šolskih ur.

Na delavnici želimo udeležencem zagotoviti kompetence, s katerimi bodo na sodobnih tehnologijah temelječe rešitve in storitve postale za njih bolj dostopne (na primer mobilnost in ustvarjalnost, rešitve, kot jih recimo že ponujajo različne platforme pametnih mest, ipd.).

Sam ali s pomočjo, kjer bo to potrebno, bo vsak udeleženec programa znal poiskati različne vsebine na spletu, enostavna digitalna orodja in tehnologijo za komunikacijo in sodelovalne procese (kompetence informacijske in podatkovne pismenosti ter komunikacije in sodelovanja).

Poleg splošnih navodil jih bomo seznanili tudi z navodili, ki bodo individualno prilagojena glede na kognitivne sposobnosti, specifične učne težave ter zdravstvene in psihične težave (uporaba digitalne tehnologije v vsakodnevnem življenju, pravilna drža telesa pri uporabi digitalnih tehnologij, zdrave navade pri uporabi mobilnih telefonov, ipd.).


Program

Program oziroma delavnico bodo vodile učiteljice in mentorice Osnovne šole dr. Slavko Grum Zagorje, ki že več let delajo z otroci prilagojenega programa in nižjega izobrazbenega standarda in imajo večletne izkušnje podajanja vsebin tovrstnim otrokom na področju digitalnih kompetenc za vključevanje v družbo ter uporabe digitalnih tehnologij.


Soorganizatorji in podporniki

Soorganizatorji in podporniki Izvedbo projekta v okviru Programa usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.


Prijave

Prijave sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 5. Marca 2024. Prijave sprejemamo izključno prek spodnjega obrazca.


11. 03. 2024 – 15. 05. 2024
Vsak ponedeljek 2 šolski uri (obstaja možnost dodajanja dodatnih terminov ob torkih)
Učenci programa PP in NIS
10-15 udeležencev

Related Images:

o