IGRALNO-TERAPEVTSKE URICE

Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje.

Preko igre otrok spoznava sebe, svet, razvija gibalne sposobnosti, krepi kognitivni, emocionalni in socialni razvoj. Igralno-terapevtske urice bodo namenjene spodbujanju otrokove igre, ustvarjanju pogojev, da se lahko vsak učenec aktivno vključuje vanjo. Potekale bodo enkrat tedensko v dveh skupinah.

Vključeni bodo učenci 1. triade NIS in učenci 1.- 3. stopnje PPVI. Skupini bost manjši, največ 6 učencev, saj vsak od njih potrebuje posebno dodatno pomoč, oporo in mnogo spodbud. 

Mentorici: Maja Čop in Metka Baš

Related Images:

o