ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš naše šole je celotno območje občine Zagorje ob Savi. V posebni program vzgoje in izobraževanja so vključeni tudi otroci iz sosednje občine Trbovlje.

P r e v o z

Učenci se iz obrobnih krajevnih skupnosti vozijo z rednimi avtobusi. Avtobusi vozijo po takšnih voznih redih, da ni potrebno organizirati varstva vozačev. Tisti učenci, ki zaradi znižanih psihofizičnih sposobnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi niso sposobni, predvsem učenci iz PPVI in iz sosednje občine Trbovlje, pa se v šolo vozijo s šolskim kombijem.

V a r n a   p o t   v   š o l o

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Učencem, zlasti iz nižjih razredov bodo razredničarke pokazale najbolj varno pot v šolo. Skupaj z učenci jo bodo prehodili.

Related Images:

o