ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Malico bomo pripravljali na šoli, kosila pa bomo dobivali iz OŠ Ivana Skvarče Zagorje.

Učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja bodo imeli tudi popoldansko malico.

Vsi učenci malicajo med glavnim odmorom (od 8.45 do 9.00), učenci iz PPVI pa ob 9.00 uri. Čas kosila je med 11.30 in 12.00 uro.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Odsotnosti učencev morajo razredniki vsakodnevno do 8. ure sporočiti v kuhinjo.

 

Vodja šolske prehrane je Simona Jan, gospodinja pa Urška Mali.

 

o