ŠOLSKA PREHRANA

Zdrav način prehranjevanja in redni obroki so pomemben vir energije, ki jo potrebujemo tako za uspešno učenje kot tudi za igro. V celoti gledano, nam dobra, kvalitetna prehrana omogoča dobro delovanje nasploh. Ker se zavedamo tega, na šoli nudimo učencem malico in kosilo.

Pri sestavljanju jedilnikov poskušamo upoštevati tako želje naših učencev kot tudi smernice zdrave prehrane. Trudimo se, da imajo učenci pri vsaj enem dnevnem obroku ponujeno tudi ali sadje ali svežo zelenjavo ter jih spodbujamo k zadostnemu zauživanju tekočine.

Ker je hrana dragocena in ne samoumevna dobrina, je prav, da vsi čim bolj odgovorno ravnamo z njo in se potrudimo, da bi je zavrgli čim manj. Starši lahko pri tem pomagate tudi tako, da pravočasno odjavite obroke ob odsotnosti vaših otrok.
Z vodstvom kuhinje na OŠ Ivana Skvarče Zagorje, kjer nam za učence pripravljajo kosila, smo se dogovorili, da je potrebno ODJAVITI OBROKE VSAJ EN DELOVNI DAN PRED ODSOTNOSTJO, IN SICER DO 11. URE. Odsotnost otroka javite razredničarki in v TAJNIŠTVO ŠOLE. Vsi pripravljeni obroki se zaračunajo po veljavnem ceniku, zato MORAMO NEODJAVLJENE OBROKE ZARAČUNATI – tudi, če ima otrok prehrano sicer subvencionirano.

Plačevanje prijavljenih obrokov poteka preko položnic, ki jih učenci dobijo v šoli. Prosimo, da jih poravnate do roka za plačilo.

Učenci imajo malico po 1. šolski uri, torej ob 8.45 (učenci NIS) oz.  9.00 (učenci PPVI), kosilo pa po 4. šolski uri, ob 11.25 oz. 11.45.

Za čim več nasmejanih obrazov v jedilnici poskrbita:

kuharica – Urška Mali in vodja šolske prehrane – Simona Jan.

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

 

o