INTERESNE DEJAVNOSTI

VRSTA ID Št. ur na teden Št. ur letno Razred: Izvajalec:
Bralna značka 1 35 NIS IN PPVI Polona Vidmar
Dramski krožek 1 35 NIS IN PPVI

Katarina Marolt, Nuša

Povšič

Pevski zbor 2 70 NIS IN PPVI Mojca Brvar
Planinski krožek 1 35 NIS IN PPVI Marjana Bolte Turk
Športni krožek za gibalno ovirane 1 35 NIS IN PPVI Simona Čamer

o