DRAMSKI KROŽEK

Dramski krožek bo potekal dve šolski uri tedensko.

V krožek bodo vključeni učenci NIS in oddelkov PPVI.

V tem šolskem letu bomo pripravili gledališko igrico, ki jo bomo v uvodnih urah krožka izbrali glede nas sposobnosti in interes učencev. Na igrico se bomo pripravljali projektno, vezano na rok prve izvedbe. Igrico bomo predstavili osnovnošolcem nižje stopnje ter vrtčevskim otrokom v občini ter z njo sodelovali na republiškem srečanju gledaliških skupin (predvidoma marec 2021). K sodelovanju bomo po potrebi povabili tudi učitelje. Za pripravo scenskega materiala, rekvizitov, kostumov in glasbe bomo poleg učencev poskrbeli tudi strokovni delavci šole.

Učenci dramskega krožka bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi šolskih prireditev in proslav.

Cilji krožka so:

Učenci:

 • spoznavajo kulturno-umetnostne vsebine,
 • podoživljajo kulturno-umetnostne vsebine,
 • aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi predstave,
 • se vživljajo in izkušajo v različnih vlogah,
 • ustvarjajo scenske pripomočke,
 • izdelajo kostume za nastopajoče, – razvijajo pozitivno samopodobo,
 • ozaveščajo lastno telo in delovanje,
 • se sproščajo,
 • razvijajo kreativnost in lastne pobude,
 • se izražajo z gibom,
 • se dejavno vključujejo v širše okolje,
 • imajo aktivno vlogo pri ozaveščanju širše javnosti o osebah s PP …

Mentorici: Nuša Povšič, Katarina Marolt.

o