GLEDALIŠKI KROŽEK

Gledališki krožek bo potekal dve šolski uri tedensko, vanj bodo vključeni učenci NIS in oddelkov PPVI. V tem šolskem letu bomo pripravili gledališko igrico, ki jo bomo v uvodnih urah krožka izbrali glede nas sposobnosti in interes učencev. Na igrico se bomo pripravljali projektno, vezano na rok prve izvedbe. Igrico bomo predstavili osnovnošolcem nižje stopnje ter vrtčevskim otrokom v občini ter z njo sodelovali na republiškem srečanju gledaliških skupin (predvidoma aprila 2023). K sodelovanju bomo po potrebi povabili tudi učitelje. Za pripravo scenskega materiala, rekvizitov, kostumov in glasbe bomo poleg učencev poskrbeli tudi strokovni delavci šole.   

Učenci gledališkega krožka bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi šolskih prireditev in proslav. 

 

Mentorici: Hana Potočnik in Sergeja Cesar

 

 

o