BRALNA ZNAČKA

Bralna značka spodbuja branje, ki je v sklopu interesne dejavnosti bližje otrokom in mladim in tako uspešnejše pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Namen branja je tudi poseganje po leposlovnih in strokovnih knjigah, preko katerih si učenci bogatijo besedni zaklad, spoznavajo svet okoli sebe, se vživljajo v književne osebe in z njihovo pomočjo razrešujejo tudi svoje težave. Branje se prične 17. septembra in traja do 2. aprila.

 

Knjižničarka: Nina Razgoršek

 

o