6. SREČANJE – 2.4.2024 – ELEKTRONSKA SPOROČILA

V začetku srečanja sva učence vprašali, kdo od njih je kdaj že napisal mail. Ugotovili smo, da so le redki izmed njih to počeli sami. Kljub temu so učenci trdili, da je pisanje maila enostavno in da zanje to sploh ni problem. Zato smo brez napotkov učencem dali izziv v dvojicah, da se prijavijo na šolski mail in napišejo mail našemu mentorju Marku. Kaj kmalu smo vsi skupaj dognali, da je uporaba gmaila za večino učencev precejšen zalogaj, čeprav si tega morda niso priznali. Začetni maili so bili brez zadeve, brez vsebine, poslani na napačen naslov oziroma nedostavljeni zaradi napake v prejemnikovem naslovu, nepodpisani in še in še. 

Mentorja sva nato preko projekcije in ppt predstavitve učencem podala napotke za pisanje vljudnih in spoštljivih mailov s smiselno vsebino. Še posebej smo se tokrat osredotočili na pisanje maila zdravnikom, saj so to primeri, ki jih bodo učenci nenazadnje najbolj potrebovali v bližnji prihodnosti. 

Po končani predstavitvi, so se učenci ponovno preizkusili v pisanju maila. Našega mentorja smo spremenili iz računalničarja v doktorja, ki je sprejemal maile za naročanje pacientov in prošnje za zdravila. Tokrat je bilo napak nekoliko manj, še vedno pa so potrebovali precej pomoči. Odločili smo se, da bomo za utrjevanje znanja tudi v začetku prihodnjega srečanja napisali mail. 

Ker pa je učencem najbolj všeč preizkušanje znanja v obliki kviza, smo srečanje zaključili s Kahootom! Zmagovalka, ki je pokazala največ znanja in spretnosti pri izbiri odgovorov, se je veselila sladkega presenečenja, ki ga je pustol velikonočni zajec. 

Related Images:

o