Delimo znanje, nudimo pomoč

PROJEKT DELIMO ZNANJE – NUDIMO POMOČ

V sklopu projekta Delimo znanje – nudimo pomoč,  z namenom podpore in svetovanja otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in strokovnim delavcem drugih VIZ, ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-om 19, izvajamo različne aktivnosti.

DIAGNOSTIKA:

–        SNAP: prepoznavanje specifičnih učnih težav.

–        ABC 2 gibanja: prepoznavanje in opisovanje otrok z gibalnimi težavami v starosti od 3 do 16 let.

TERAPIJE/STORITVE:

–        FUNKCIONALNO UČENJE – razvoj miselnih procesov preko igre-nameščanje, udarjanje, razvrščanje, ustvarjanje zaporedij …

–        TELOVADBA ZA MOŽGANE Z ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE – gibalne vaje, ki spodbujajo delovanje možganov za učinkovito mišljenje, koncentracijo, čutenje ter spodbujanje različnih senzornih receptorjev-zmanjševanje težav na področju senzorne integracije.     

–        PECS – podporna in nadomestna komunikacija za osebe, ki se govorno ne izražajo.

–        HANDLE LEARNIG: izvajanje posebnih gibalnih treningov z namenom ustvarjanja novih nevroloških povezav (pihalne vaje, vaje za dotik, voh, okus…).

–        MLADOSTNIKI S PP IN SPOLNOST: preventivne delavnice za mladostnike, njihove starše in pedagoške delavce: po metodi Davida Hartmana.

–        SPOZNAJ ME (skupne delavnice učencev z rednih OŠ in otrok s posebnimi potrebami).

PREDAVANJA IN DELAVNICE:

1.     Avtizem

2.     Otroci s posebnimi potrebami

3.     Zmorem sam

4.     Vzgoja med teorijo in zdravo pametjo

5.     Vzgoja v digitalni dobi

6.     Učne težave

7.     Bralna tehnika in bralno razumevanje

8.     Učinkoviti načini učenja

9.     Branje in pisanje

10.  Bralna tehnika in branje z razumevanjem

11.  Uporaba konkretnega materiala pri začetnem spopadanju s številkami

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o