DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki dlje časa manjkajo, v šoli pa imajo težave z osvajanjem snovi.

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo snov poglobiti na zahtevnejši ravni.

RAZRED:

UČITELJ/ICA:

DOPOLNILNI POUK:

DODATNI POUK:

2. / 3. razred

Mojca Brvar

sreda: 11.45 – 12.30

četrtek: 11.45 – 12.30

4. / 5. / 6. razred

Nives Gros

ponedeljek: 12.35 – 13-20

četrtek: 11.45 – 12.30

7. / 8. razred

Hana Potočnik

ponedeljek: 12.35 – 13.20

četrtek: 13.25 – 14.10

9. razred

Mateja Kočar Močnik

torek: 13.25 – 14.10

sreda: 13.25 – 14.10

o