browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš naše šole je celotno območje občine Zagorje ob Savi. V posebni program vzgoje in izobraževanja so vključeni tudi otroci iz sosednje občine Trbovlje.

P r e v o z

Učenci se iz obrobnih krajevnih skupnosti vozijo z rednimi avtobusi. Avtobusi vozijo po takšnih voznih redih, da ni potrebno organizirati varstva vozačev. Tisti učenci, ki zaradi znižanih psihofizičnih sposobnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi niso sposobni, predvsem učenci iz PPVI in iz sosednje občine Trbovlje, pa se v šolo vozijo s šolskim kombijem.

V a r n a   p o t   v   š o l o

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Učencem, zlasti iz nižjih razredov bodo razredničarke pokazale najbolj varno pot v šolo. Skupaj z učenci jo bodo prehodili.