browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Malico bomo pripravljali na šoli, kosila pa bomo dobivali iz OŠ Ivana Skvarče Zagorje.

Učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja bodo imeli tudi popoldansko malico.

Vsi učenci malicajo med glavnim odmorom (od 8.45 do 9.00), učenci iz PPVI pa ob 9.00 uri. Čas kosila je med 11.30 in 12.00 uro.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Odsotnosti učencev morajo razredniki vsakodnevno do 8. ure sporočiti v kuhinjo.

Shema šolskega sadja PDF

 

Vodja šolske prehrane je Zoran Kvartič, gospodinja pa Urška Mali.