PLESNI KROŽEK

Plesni krožek bo potekal eno šolsko uro tedensko, vključeni bodo učenci NIS in oddelkov PPVI.
V šolskem letu se bomo naučili nekaj plesov, s katerimi se bomo predstavili na prireditvah in proslavah.

Plese bomo izbirali glede na sposobnosti in interes učencev.

Mentorici: Natalija Seljak in Neva Leskovec

Related Images:

o