PLESNI KROŽEK 2

Umetnostni krožek bo potekal dve šolski uri tedensko.

V krožek bodo vključeni učenci  OŠPP in oddelkov PPVI, ki bodo razporejeni v dve skupini (PK I in PK II).

V prednovoletnem času se bomo z glasbenimi točkami predstavili na občinski prireditvi Božično mesto.

V okviru krožka bomo izvajali tudi glasbeno ritmične vsebine, ki jih bomo predstavili na republiški reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo.

S plesnimi (gibalnimi) točkami se  bomo po potrebi vključili v pripravo in izvedbo gledališke predstave.

Učenci umetnostnega krožka bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi šolskih prireditev in proslav.

Cilji krožka so:

Učenci:

 • spoznavajo kulturnoumetnostne vsebine
 • podoživljajo kulturnoumetnostne vsebine
 • aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi plesa, glasbeno-scenskega nastopa,
 • se vživljajo in izkušajo  v različnih plesnih vlogah,
 • razvijajo pozitivno samopodobo,
 • ozaveščajo lastno  telo  in delovanje,
 • se sproščajo,
 • razvijajo kreativnost in lastne pobude,
 • se izražajo z gibom,
 • se dejavno vključujejo v širše okolje,
 • imajo aktivno vlogo pri ozaveščanju širše javnosti o osebah s PP…

 

 Skupini bova vodili Neva Izlakar in Mojca Brvar.

o