browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

BRALNA ZNAČKA


Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki že petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Učenci si s sodelovanjem pri Bralni znački bogatijo besedišče in ob tem razvijajo domišljijo. Urijo se v tehniki branja, razmišljajo o vsebini in upoštevajo odlike ustnega sporočanja.

Interesna dejavnost: Bralna značka je namenjena učencem OŠPP in učencem OPP oddelkov.

Cilji:

  • Dopolnjevati znanja pri pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice.
  • Izpopolnjevati oz. osvajati ter uriti tehniko branja…
  • Bogatitev učenčeve splošne poučenosti.
  • Vzpodbujati prostovoljno branje v prostem času.
  • Širjenje besednega zaklada.
  • Oblikovati bralce za vse življenje.

Knjižničarka Polona Vidmar