BRALNA ZNAČKA

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku
slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot
obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri
oblikovanju bralcev za vse življenje. 

Bralna značka je namenjena učencem OŠPP in učencem OPP oddelkov.

Knjižničarka: Sergeja Cesar

Related Images:

o