IGRALNO-TERAPEVTSKE URICE

Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet, razvija gibalne sposobnosti, krepi kognitivni, emocionalni in socialni razvoj.

Igralno-terapevtske urice bodo namenjene spodbujanju otrokove igre, ustvarjanju pogojev, da se lahko vsak učenec aktivno vključuje vanjo. V igralno-terapevtske urice bodo vključeni učenci 1. triade NIS in učenci 1. – 3. stopnje PPVI.

Mentorici: Maja Čop in Metka Baš

o