PRAVLJIČNE URICE V KNJIŽNICI


Vsak torek bo od 11.45 do 12.30 ure v prostorih knjižnice potekala interesna dejavnost: Pravljične urice v knjižnici, ki bo namenjena učencem OŠPP in učencem višjih oddelkov OPP.

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki učence uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo s knjigo. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

Cilji:

  • Učenec se navaja na poslušanje in na vzdušje knjižničnega prostora;
  • Učenec prisluhne pravljici v knjižničnem okolju;
  • Ob poslušanju pravljice, učenec doživlja estetsko ugodje;
  • Učenec je motiviran za poslušanje;
  • Samostojno ob knjigi, z dramatizacijo, z različnimi likovnimi tehnikami ali s pomočjo pripravljenih pripomočkov, učenec obnovi zgodbo in pazi na časovno sosledje dogodkov;
  • Učenec zna poiskati sebi primerno pravljico in zna poiskati knjige, primerne svoji starosti;
  • Pri učencu se spodbuja lastno kreativnost, izražanje in razmišljanje;
  • Učenec si bogati besedni zaklad;
  • Učenec si širi literarno obzorje;
  • Učenec se navaja na pravilno ravnanje s knjigo.

Knjižničarka Polona Vidmar

 

Related Images:

o