PLANINSKI KROŽEK

Krožku je namenjeno 35 ur letno. Izleti bodo izvedeni čez teden (od ponedeljka do petka), v popoldanskem času. Ker bodo ure izvedene v popoldanskem času, bodo pohodi potekali v okolici Zagorja. Ure bomo porabili v naslednjem obsegu: 

 • Zagorje (šola) – Toplice – Podkraj – naselje Na Šahtu – Kisovec – Repnik – Zagorje (šola) ; (september, 2020)
 • Zagorje (šola) – Klančiše – grad Gamberg – Zagorje (šola) ;  (september 2020) 
 • Zagorje (šola)- letališče Ruardi – Vine – Vinska skala  – Loke Kisovec – Zagorje (šola) ; (september 2020)  
 • Zagorje (šola) – Vrh (Šticna) – Zagorje (šola) ;  (oktober 2020)
 • Zagorje (šola) – Kisovec – Marela (smučišče) – Zagorje (šola) ; (april 2021)
 • Izlake – Zasavska Sveta gora – Izlake ;  (maj 2021)

V primeru neugodnih razmer se plan izletov lahko spremeni.  Izleti bodo prilagojeni psiho-fizičnim  sposobnostim učencev. 

CILJI PLANINSKEGA KROŽKA UČENEC:

 • aktivno preživlja prosti čas,
 • razvija pozitiven odnos do narave in skrb zanjo,
 • spoznava različna življenjska okolja,
 • spoznava naravna bogastva in življenje v naravi,
 • skrbi za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev na pohodu,
 • se seznani z zgodovino planinstva na Slovenskem,
 • se seznani z nevarnostmi v gorah, 
 • razvija strpnost,
 • doživlja veselje ob doseganju ciljev.

Mentorica: Marjana Bolte -Turk

o