ŠPORTNI KROŽEK ZA GIBALNO OVIRANE

Krožek bo potekal eno uro na teden. V krožek se bodo vključili gibalno ovirani učenci.

Gibalno ovirani otroci imajo v procesu vzgoje in izobraževanja organizirano spremstvo in fizično pomoč, kar pripomore k zmanjševanju ovir pri njihovem gibanju.

Načrt vsebin:

  • doživljanje svojega telesa,
  • odzivanje na zaznavno – gibalne dražljaje,
  • gibanja v ležečem položaju,
  • gibanja v sedečem položaju,
  • gibanja z rokami in ravnanje s predmeti,  sestavljena gibanja.

Mentorica: Simona Čamer

o