ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Spoštovani starši,

od 1. 9. 2023 je ob odsotnosti vašega otroka PREHRANO POTREBNO ODJAVITI NA ELEKTRONSKI NASLOV:

(naslov bo objavljen tudi na spletni strani)

Obvestilo o odjavi prehrane hkrati sočasno vedno posredujte tudi razredniku, na ta način bo le-ta seznanjen z odsotnostjo otroka.

Prehrana se LE IZJEMOMA lahko odjavi tudi po telefonu.

Že v preteklem letu smo vas obvestili, da se zaradi potrebe po čim bolj smiselnemu naročanju hrane, za PRAVOČASNO ODJAVLJEN OBROK ŠTEJE, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo, in sicer do 11. ure.

V kolikor obroki ne bodo pravočasno odjavljeni, jih bomo v skladu z obveznostmi zaračunali.

Zakon o šolski prehrani v 4. odstavku 14. člena dodaja, da učencem, ki so upravičeni do subvencije za malico oziroma kosilo, prvi dan odsotnosti še vedno pripada subvencija za malico oziroma kosilo kljub temu, da starši obrokov zaradi učenčeve bolezni oziroma izrednih okoliščin niso uspeli pravočasno odjaviti. Vsi naslednji NEODJAVLJENI obroki – tudi SUBVENCIONIRANI, se ZARAČUNAJO PO VELJAVNEM CENIKU.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Zagorje ob Savi, 28. 8. 2023                                                                                Ravnateljica: Tadeja Iskra

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o