OŠ dr. Slavka Gruma – izvajanje v letu 2017/18

Na OŠ dr Slavka Gruma poleg osnovne dejavnosti izvajamo:

PODPORNO IN NADOMESTNO KOMUNIKACIJO (PINK)
Podporna in nadomestna komunikacija je vsako orodje, naprava, slika, simbol ali kretnja, s katerimi kompenziramo deficit komunikacije. Podporna in nadomestna komunikacija pomaga učencu v socialno komunikacijskih interakcijah. PINK obsega procese in postopke, ki jih poučujemo v učenčevem naravnem okolju. Razvijamo jo po sistemu Picture Excange Communication System – PECS. PECS je vidna komunikacijska metoda, s katero posamezniki z zakasnelim ali nerazvitim govorom uporabljajo simbole za izražanje potreb in želja.

SENZORNE AKTIVNOSTI V MULTISENZORNI SOBI
Učenci se seznanjajo z inštrumenti za izvajanje zvočnih kopeli (himalajske posode, zveneče vilice, sansula, bobni). Aktivnosti izvajamo posamezno ali v skupini. Cilj je globoka relaksacija in sprostitev s pomočjo zvoka in krepitev zavesti o lastnem zaznavanju in telesu.

VODENA MOTORIKA V GIBANJU ZA GIBALNO OVIRANE
Izvajamo individualno vodeno vadbo na področju motoričnih funkcij, ki učencu omogočajo večjo lastno aktivnost, odzivanje navzven, iniciativnost, eksperimentiranje in pridobivanje raznovrstnih izkušenj, ki mu izboljšujejo kvaliteto življenja.

BRAIN GYM
Brain gym je metoda, ki temelji na predpostavki, da je motorično učenje temelj vsega učenja, saj je človekovo gibanje tesno povezano z miselnim dogajanjem v možganih. S skrbno izbranimi gibalnimi aktivnostmi pri učenih izboljšujemo zavedanje lastnega telesa, utrjujemo sposobnost gibanja in sodelovanja, podaljšujemo čas pozornosti in koncentracije in izboljšujemo veščine, ki so potrebne za učenje.

REDNO UPORABO MULTISENZORNE SOBE z vidnimi, slušnimi, gibalnimi in taktilnimi efekti.

FUNKCIONALNO UČENJE
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja uporabljamo metodo funkcionalnega učenja. Funkcionalno učenje je edinstven celosten pristop, ki so ga razvili z osredotočanjem na učna orodja, pri čemer ima ključni pomen čustveni razvoj otroka.
Funkcionalno učenje potrjuje nedavne raziskave v nevroznanosti, ki kažejo pomembno povezavo med kognitivnimi in čustvenimi procesi.
Metoda temelji na delu preko učnih orodij. Funkcionalno učenje obravnava otroke z razvojne perspektive, ki se ukvarja s celotnim otrokom – z zgodnjim učenjem in govornim razvojem, z njihovo čustveno rastjo in z odnosi. Funkcionalno učenje predstavlja celosten terapevtski pristop, ker so vsa področja razvoja medsebojno povezana.

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o