Zakon o šolski prehrani

Nov zakon o šolski prehrani

Obveščamo vam, da je bil sprejet nov Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013), ki se bo začel uporabljati s 1. 2. 2013.

V zvezi s tem bi vas opozorili na spremembe glede subvencij. Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % povprečne neto plače v RS. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % povprečne neto plače v RS (prvi razred otroškega dodatka). Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da je pravica do subvencije vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku

Učenci, ki že imajo subvencionirano šolsko prehrano to pravico obdržijo do izteka veljavnosti odločbe. Učenci, ki te pravice še nimajo priznane in po sedanjem zakonu izpolnjujejo pogoje (veljavna odločba o otroškem dodatku na dan 31. 12. 2012, v kateri je ugotovljeni odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov), bodo to pravico lahko pridobili s 1. 2. 2013. Vlog ni potrebno vlagati, saj bodo centri za socialno delo tem upravičencem izdali odločbe po uradni dolžnosti predvidoma do konca januarja 2013.

V primeru, da veljavne odločbe o otroškem dodatku nimate, je potrebno pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oz. kosila. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona.

Vodstvo šole

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o