ROČNA DELA

Učenci spoznajo osnovni šivalni pribor ter se seznanijo in urijo osnovne ročne vbode. Ob tem utrjujejo veščine ročnega šivanja. Pri ročnem šivanju znajo uporabljati pripomočke za obdelavo tekstilne niti. Izdelajo izdelek z izbranim ročnim vbodom in ga dokončajo. Izdelek je komercialno uporaben, da ga lahko podarijo ali uporabijo sami. Znajo ovrednotiti svoje delo in pri tem razvijajo pozitiven odnos do dela. Navajajo se na estetsko vrednotenje materialov, oblik in barv. Učenci izdelajo izdelek glede na svoje sposobnosti in spretnosti. Spoznavajo neprecenljivo vrednost ročnih del. Učenci bodo obiskovali krožek eno uro na teden.

Mentorica: Tatjana Alauf

Related Images:

o