browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

PRAVLJIČNE URICE V KNJIŽNICI


Vsak torek bo od 11.45 do 12.30 ure v prostorih knjižnice potekala interesna dejavnost: Pravljične urice v knjižnici, ki bo namenjena učencem OŠPP in učencem višjih oddelkov OPP.

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki učence uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo s knjigo. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

Cilji:

  • Učenec se navaja na poslušanje in na vzdušje knjižničnega prostora;
  • Učenec prisluhne pravljici v knjižničnem okolju;
  • Ob poslušanju pravljice, učenec doživlja estetsko ugodje;
  • Učenec je motiviran za poslušanje;
  • Samostojno ob knjigi, z dramatizacijo, z različnimi likovnimi tehnikami ali s pomočjo pripravljenih pripomočkov, učenec obnovi zgodbo in pazi na časovno sosledje dogodkov;
  • Učenec zna poiskati sebi primerno pravljico in zna poiskati knjige, primerne svoji starosti;
  • Pri učencu se spodbuja lastno kreativnost, izražanje in razmišljanje;
  • Učenec si bogati besedni zaklad;
  • Učenec si širi literarno obzorje;
  • Učenec se navaja na pravilno ravnanje s knjigo.

Knjižničarka Polona Vidmar