PLANINSKI KROŽEK

 

Krožku je namenjeno 35 ur letno. Izleti bodo izvedeni čez teden (od ponedeljka do petka), v popoldanskem času. Ker bodo ure izvedene v popoldanskem času, bodo pohodi potekali v okolici Zagorja. Ure bomo porabili v naslednjem obsegu:

 

 1. Zagorje – Vine – letališče – Evropark – Zagorje (september 2019)
 2. Zagorje – Hrastelova skala – Zagorje (oktober 2019)
 3. Zagorje – Vrh (Šticna) – Zagorje (oktober 2019)
 4. Zagorje – Klančiše – grad Gamberg – Zagorje (marec 2020)
 5. Zagorje – Kisovec – Marela (smučišče) – Zagorje (april 2020)
 6. Izlake – Zasavska Sveta gora – Izlake (maj 2020)

 

V primeru neugodnih razmer se plan izletov lahko spremeni.  Izleti bodo prilagojeni psiho-fizičnim  sposobnostim učencev.

 

CILJI PLANINSKEGA KROŽKA

UČENEC:

 • aktivno preživlja prosti čas,
 • razvija pozitiven odnos do narave in skrb zanjo,
 • spoznava različna življenjska okolja,
 • spoznava naravna bogastva in življenje v naravi,
 • skrbi za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev na pohodu,
 • se seznani z zgodovino planinstva na Slovenskem,
 • se seznani z nevarnostmi v gorah,
 • razvija strpnost,
 • doživlja veselje ob doseganju ciljev.

 

Mentorica planinskega krožka je Marjana Bolte-Turk

o