ODRAŠČANJE

V sklopu interesne dejavnosti Odraščanje, bodo učenci razvijali socialne veščine. Obravnavali bomo naslednje teme:

  • Kdo sem? Kaj me zanima? Kaj me skrbi? Zdravo življenje – kako skrbim zase?
  • Medosebni odnosi. Družina. Sodelovanje-timsko delo.
  • Smo si podobni? Kako smo različni? Prijateljstvo. Strpnost. Bonton.
  • Psihoaktivne snovi. Praznovanje z elementi bontona.
  • Odraščanje. Kako se spreminjam? Moški in ženske.
  • Ljubezen in spolnost.
  • Poklici.
  • Čustva. Kako se počutim? Kaj čutim? Kaj naredim, ko se počutim…? – Reševanje težav. Prepiri – reševanje sporov. Nasilje. Žalost.
  • Sreča.

Mentorica: Tadeja Iskra

Related Images:

o