ŠPORTNI KROŽEK ZA GIBALNO OVIRANE

Gibanje je neka sprememba kraja, položaja, ki jo izvede človekov organizem. Motnje v razvoju motorike niso le težave v časovnih in prostorskih premikih telesa, temveč prizadenejo celoten razvoj. Področje motorike in gibanja omogoča otroku vzdrževanje telesnih funkcionalnih sposobnosti (mišična napetost, dihalna sposobnost, srčna sposobnost, gibčnost), izvajanje gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost, preciznost, koordinacija) in izvajanje gibalnih spretnosti (stabilnost, manipulacije). Pri interesni dejavnosti, ki je namenjena gibalno oviranim učencem, se bo delo izvajalo individualno.

 

Mentorica: Simona Čamer

 

Related Images:

o