PRIZNANJE ZA IZJEMNO STROKOVNO DELO MATEJE KOČAR MOČNIK

Včeraj je na slovesni prireditvi Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v Portorožu, strokovna delavka OŠ dr. Slavka Gruma, gospa Mateja Kočar Močnik, prejela priznanje za pomemben prispevek k razvoju organizacije ter specialno pedagoške teorije in prakse.

Mateja Kočar Močnik izkazuje izjemno zanimanje za stroko. Bogato znanje in izkušnje vsakodnevno udejanja pri svojem delu. V začetku službovanja se je posvetila delu z učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter gibalno oviranimi, kasneje je poglobila tudi znanje o metodah vzgojno izobraževalnega dela z otroki z motnjami avtističnega spektra.
Pri delu je vzorna in predana, nova znanja učinkovito prenaša v prakso, med sodelavce ter širšo strokovno javnost. Tekom let je pripravila ogromno gradiva za pouk – od učnih listov, internih »delovnih zvezkov«, didaktičnega materiala in pripomočkov, ki jih je vedno kolegialno delila s sodelavkami. V okviru projekta “Delimo zanje, nudimo pomoč”, je v zadnjih dveh letih opravila več kot 50 individualnih obravnav otok s posebnimi potrebami – motnjami v duševnem razvoju. Za učitelje, vzgojitelje in starše je izvedla je vrsto predavanj na temo posebnih potreb in motenj avtističnega spektra, poleg tega pa je pripravila ter izvedla tudi številne delavnice z otroki različnih starostnih skupin.
Delo specialne pedagoginje je opravljala tudi na mobilno specialno pedagoški službi.

Trenutno poučuje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Aktivno sodeluje pri strokovnih in razvojno inovacijskih projektih šole, pripravi in izvedbi obletnic, predstav ter pomembnih dogodkov šole.

Spoštovana Mateja, iskrene čestitke!

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o