Šolski sklad

Šolski sklad OŠ dr. Slavka Gruma je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole.
Delo Šolskega sklada vodi in usmerja upravni odbor Šolskega sklada, mandat članov
traja štiri leta.
V šolskem letu 2022/2023 je nastopil upravni odbor v sestavi:
– Metka Baš, predsednica
– Katja Lavrin, namestnica predsednice
– Vanja Manfredo
– Nives Gros
– Sebastijan Vratanar
– Nataša Korošec
– Mateja Hrovat
Osnovna naloga šolskega sklada je pridobivanje sredstev za zviševanje standarda
pouka:

 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna
  igrala …);
 • sofinanciranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa,
  oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
 • pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.
  V kolikor ste nam pripravljeni pomagati pri doseganju navedenih nalog, nam lahko
  svoj prispevek nakažete preko UPN (univerzalnega plačilnega naloga) na TRR:

SI56 0110 0600 8367 728, odprt pri NLB

PREJEMNIK: OŠ dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi
SKLIC: SI00 (datum nakazila)
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: za šolski sklad

Za vsak prispevek vam bomo neizmerno hvaležni.

Ni vedno enostavno odgrniti
tančico strahu in negotovosti,
ki zastirata pogled v drugačnost
ter dati priložnost spoznanju,
da nas drugačnost bogati …

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o