OBVESTILO O SPREMEMBI PODRAČUNA

Spoštovani,

zaradi prenosa podračunov proračunskega uporabnika enotnega zakladniškega podračuna (EZR) Občine Zagorje ob Savi v EZR države, se od 01. 06. 2022 spremeni številka podračuna Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi in sicer:

ukinjen TRRBIC koda BSnov TRR
SI5601342-6030692157BSLJSI2xSI5601100-6008367728

Nov podračun bo aktiviran  01. 06. 2022.

Prosimo vas, da v izogib nevšečnostim, od 01. 06. 2022 pri plačilih uporabljate nov podračun in spremembo uredite tudi v vaših evidencah oz. v informacijskih sistemih.

Lepo vas pozdravljamo.

                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                      Tadeja Iskra

Related Images:

Morda vam bo všeč tudi...

o