USTVARJALNI KROŽEK

 

Ustvarjalni krožek je namenjen učencem, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in izražajo veselje do ustvarjanja ter potrebo po dodatnih aktivnostih za razvoj finomotoričnih spretnosti, vztrajnosti pri delu in sledenju navodilom.

Učenci bodo spoznavali različne materiale (papir, različne vrste blaga, naravne materiale …) ter iz njih ustvarjali estetske izdelke. S tem bodo urili ročne spretnosti, se navajali na pravilno uporabo škarji, smotrno uporabili različne materiale in obenem razvijali vztrajnost in natančnost, skrbeli za urejenost delovnega okolja ter s tem razvijali pozitiven odnos do dela in zaposlitve. Omenjeno bo prav tako pripomoglo k boljšemu razumevanju in sledenju navodilom ter k vrednotenju lastnega dela. Delo bo prilagojeno učencem in njihovim sposobnostim ob sprotnem upoštevanju njihovih želja in močnih področji.

ustvarjalni
Maja Prašnikar

 

o