browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

UMETNOSTNI KROŽEK


Umetnostni krožek bo potekal dve šolski uri tedensko.
V krožek bodo vključeni učenci OŠPP in oddelkov PPVI, ki bodo razporejeni v dve skupini (UK I in UK II).
V tem šolskem letu bomo pripravili gledališko igrico Mavrična Hudonoga, ki jo bomo predstavili osnovnošolcem nižje stopnje ter vrtčevskim otrokom v občini. Na igrico se bomo pripravljali projektno, vezano na rok prve izvedbe. Predvidena je izvedba v KC DD Zagorje v okviru prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Igrica bo prilagojena sposobnostim in izvedbenim zmožnostim skupine. K sodelovanju bomo po potrebi povabili tudi učitelje. Za pripravo scenskega materiala, rekvizitov, kostumov in glasbe bomo poleg učencev poskrbeli tudi strokovni delavci šole.
V prednovoletnem času se bomo z glasbenimi točkami predstavili na občinski prireditvi Božično mesto.
V spomladanskem času (marca) načrtujemo nastop na državnem srečanju gledaliških skupin OŠPP, katere gostiteljica je tudi letos naša šola.
Poleg dramske dejavnosti bomo v okviru krožka izvajali tudi glasbeno ritmične vsebine, ki jih bomo predstavili na republiški reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo.
Učenci umetnostnega krožka bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi šolskih prireditev in proslav.
Cilji krožka so:

Učenci:

 • spoznavajo kulturnoumetnostne vsebine
 • podoživljajo kulturnoumetnostne vsebine
 • aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi predstave, plesa, glasbeno-scenskega nastopa,
 • se vživljajo in izkušajo v različnih vlogah,
 • razvijajo pozitivno samopodobo,
 • ozaveščajo lastno telo in delovanje,
 • se sproščajo,
 • razvijajo kreativnost in lastne pobude,
 • se izražajo z gibom,
 • se dejavno vključujejo v širše okolje,
 • imajo aktivno vlogo pri ozaveščanju širše javnosti o osebah s PP…

Skupini bova vodili Neva Izlakar in Mojca Brvar.

umetnostni_k